Jak se komunikuje v českých firmách?

January 19, 2018

Na loňském workshopu KPCG Businesswomen zazněla diskuse na téma, zda lze stejné přístupy k řízení zaměstnanců aplikovat v nadnárodní korporaci stejně jako ve střední nebomalé rodinné firmě. Její závěr byl pro zkušené podnikatele pochopitelný.

 

„Samozřejmě, že shodné principy řízení lidí jsou platné ve firmách bez rozdílu velikosti,“ řekl Petr Hlavatý, zakládající partner skupiny HPCG, který se již deset let věnuje poradenství v řízení podniku. „Základem úspěchu je v každém případě kvalitní, obousměrná komunikace mezi majitelem, resp. managementem a podřízenými,“ dodal.

 

Ryba smrdí od hlavy
Úroveň komunikace na pracovišti v sobě zrcadlí firemní kulturu. Touto otázkou se zabýval také pravidelný průzkum HPCG mezi členy rodiny Český Goodwill. Vyplynulo z něj, že čtyři z pěti majitelů/ředitelů českých firem chápou, že jsou to primárně oni, kdo tvoří firemní kulturu. Dvě pětiny respondentů (41,7 %) přímo dbají na to, aby všichni zaměstnanci zastávali stejné hodnoty jako jejich šéf a firma tak fungovala jako homogenní celek.

 

Více než třetina (37,5 %) uvedla, že se snaží, aby sami, stejně jako ostatní manažeři, šli svým podřízeným příkladem. Pouze necelých pět procent (4,2 %) účastníků průzkumu se
domnívá, že každý ze zaměstnanců je již dospělým člověkem, kterého nelze utvářet k obrazu svému.

 

A jak se tedy komunikuje v českých firmách? Průzkum HPCG se zaměřil na nástroje interní komunikace, které se ve firmách využívají.

 

Co přinesl průzkum HPCG
Za nástroje často a pravidelně využívané respondenti označili v drtivé většině osobní setkání a rozhovory (91,7 %). Na druhé příčce se s velkým odstupem umístil intranet/firemní nástěnka (36,8 %). V téměř shodném pětinovém poměru respondenti uvedli, že často a pravidelně pro komunikaci v rámci firmy využívají newsletter nebo zaměstnanecký
časopis (22,2 %) a večírky, teambuildingové akce, helping days apod. (21,1 %).

 

Naopak na otázku, které nástroje interní komunikace firmy využívají výjimečně nebo nikdy, více než tři čtvrtiny (77,8 %) odpověděly, že je to v jejich případě forma newsletteru
či zaměstnaneckého časopisu. Třetina firem uvedla, že téměř nepoužívá intranet/firemní nástěnku (36,8 %) ani večírky, teambuildingy, helping days a jiné eventy stmelující
týmového ducha (31,6 %).


Osobní kontakt je nejdůležitější
„Překvapující zjištění bylo, že dvanáctina dotázaných (8,3 %) označila za zřídka využívanou možnost osobní setkání a rozhovory se zaměstnanci,“ zhodnotil Petr Hlavatý s tím,
že schopnost otevřeně si se zaměstnanci osobně pohovořit o všem, co je potřeba, je základním klíčem k úspěchu.

 

„Nejedná se při tom pouze o hodnocení výkonnosti, ale kupříkladu takové small talks dělají divy,“ uzavřel Hlavatý, podle něhož osobní účastí dá šéf najevo svůj zájem, kterým své zaměstnance motivuje a inspiruje.

 

 

Please reload

kontakt

HP N Media s.r.o.

Revoluční 724/7

110 00 Praha 1

DIČ CZ28949978

ČBÚ: 43-5636950207/0100

OR: spisová značka C 155252 vedená u MS v Praze

​​

T:  (+420) 602 700 327

E:  hpnm(at)hpcg.cz

© 2009 - 2020 HP N Media s.r.o. člen skupiny HPCG, všechna práva vyhrazena

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v souladu s GDPR.
Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon