top of page

Budoucnost marketingu: MARKETING 4.0

Podzimní seminář s ústředním tématem Marketing 4.0: Kvalita a budoucnost marketingu, uspořádala Česká marketingová společnost a profesní Klub učitelů marketingu ve spolupráci s HPCG a mediálním partnerem Lagardere Active ČR. Diskusní setkání marketingových odborníků se uskutečnilo ve středu 22. listopadu.

Během bloku přednášek a diskusí vystoupili přední čeští marketéři ocenění v soutěži Marketér roku. Praktické manažerské zkušenosti dále doplnil akademický pohled na budoucnost marketingu. S inspirativními příspěvky vystoupili: Ing. Robert Todt (ZETOR TRACTORS, a.s.), Ing. Jaroslav Machovec (VINAŘSKÝ FOND ČR), Martin Dolský, MSc. (PENAM, a.s.), doc. RNDr. Bohumír Štědroň – prorektor VŠMVV Praha, Ing. Jitka Novotová – vysokoškolská pedagožka EF TU Liberec a Ing. Petr Hlavatý (zakládající partner poradenské skupiny HPCG).

Účastníkům se představil traktor jako lovebrand v digitální době, budoucnost značky Vína z Moravy, vína z Čech a například posun značky Penam z hlediska interní komunikace. Diskutovalo se také na téma, jak bude marketing vypadat v roce 2035, a marketing v prostředí sociálních sítí.

Petr Hlavatý pak představil pojem Omnichannel marketing. Vysvětlil, že se jedná o chytré propojení jednotlivých kanálů komunikace tak, abychom zákazníka provázeli v průběhu celého jeho rozhodovacího procesu a nikdy jej nenechali na pochybách, že má nakoupit právě u nás.

Omni channel marketing je založen na komunikaci se zákazníkem „všemi směry“ a počítá s využitím moderních technologií, například virtuální reality. Přestože součástí jeho přednášky byly také konkrétní případové studie, efektivní využití všech možností a výhod omni channel marketingu v českých firmách teprve čeká na objevení.

 

Marketing 4.0 je budoucností komunikace se zákazníkem. Průzkum HPCG mezi členy rodiny Český Goodwill však odhalil, že pro většinu podnikatelů je to zatím pojem neznámý, případně si jej podnikatelé interpretují nepřesně. Tyto důvody vedly k tomu, že společnost HP N Media, člen skupiny HPCG, která je specialistou v oblasti marketingového poradenství, uspořádá v průběhu příštího roku sérii kulatých stolů na téma Marketing 4.0.

V jejím rámci se bude pracovní skupina složená z odborníků v oblasti marketingu, technologií budoucnosti a podnikatelské veřejnosti, soustředit na analýzu výchozího stavu, formulaci konkrétních požadavků Marketingu 4.0 a návrhu kritické cesty pro plné zavedení marketingu v režimu 4.0 do firmy. Plánovaným výstupem této systematické práce bude publikace shrnující problematiku Marketingu 4.0, která rovněž nabídne doporučení pro jeho implementaci v běžné podnikatelské praxi.

bottom of page