top of page

Průzkum: European Communication Monitor

Exkluzivně vám přinášíme výsledky průzkumu ECM, který monitoruje trendy v řízení komunikace a vztahů s veřejností. Šetření se zúčastnilo více než 2 250 profesionálů ze 41 zemí. Česká poradenská skupina HPCG mezi nimi také měla svého zástupce.

Studie přinesla za prvé zjištění, že firmy se více než kdykoli dříve soustředí na vyhodnocování svých komunikačních kampaní a strategií. Avšak využití potenciálu získaných dat pro řízení komunikace zůstává stále klíčovou výzvou pro profesionály napříč Evropou. Průzkum odhalil, že pouze 43 % všech oddělení komunikace a marketingu používá výstupy měřících programů k vedení svých in-house týmů nebo agentur.

Dalším zjištěním je fakt, že pouze 55 % lidí zodpovědných za komunikaci firmy usiluje o prokázání ekonomického přínosu, když prezentuje přidanou hodnotu své funkce výkonnému managementu firmy.

Šetření také ukázalo, že „naslouchání“ svému cílovému publiku je organizacemi stále zanedbáváno i přesto, že jej mají definováno jako jeden z nejdůležitějších cílů strategické komunikace. Zatímco 78 % firem má stanoveno strategie pro komunikaci směrem ke svým stakeholderům, už jen 56 % používá strategie k získání zpětné vazby od příjemců těchto sdělení.

bottom of page