top of page

Firmy se na digitální transformaci chystají, ale podceňují přitom rozsah kybernetického rizika

HPCG představila výstupy z projektu Marketing 4.0. Akce se konala na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, jehož vědecký ředitel profesor Vladimír Mařík hostům představil aktuální možnosti robotizace a kybernetiky pro firmy a zasadil je do kontextu tuzemského i globálního.

Výzkumně vzdělávací projekt Marketing 4.0 pořádala česká poradenská skupina HPCG na platformě Český Goodwill. V roce 2018 se kvartálně scházela pracovní skupina u kulatých stolů, kde formou řízených hloubkových rozhovorů probírali témata související s marketingem a ekonomikou 4.0. Diskuse se účastnili majitelé a marketingoví manažeři českých firem zastoupených napříč regiony, velikostí, věkem i obory působnosti (např. cestovní ruch, logistika, potravinářství, retail, média, odpadové hospodářství aj.).

Pracovní skupina definovala pojem marketing 4.0, jeho předpoklady a požadavky, analyzovala současnou situaci v českých firmách, jejich připravenost na implementaci marketingu 4.0 a výzvy, které na cestě digitální transformace čekají.

"Účast v projektu byla pro mě určitě velmi inspirující. Jsem ve vedení společnosti, kterou jsem před 30 lety založil. Vidím, jaký obrovský kus cesty jsme ušli a že po spoustě z těch věcí z oblasti 4.0 se už poohlížíme. Je to další krok, kam se plánujeme posunout, abychom přežili. Bylo dobré uvědomit si některé věci, otevřela se diskuse u nás ve firmě, navíc jsme našli cestu k nové spolupráci. Určitě i to, že jste nás poskládali z různých oborů, byla obrovská inspirace," uvedl Petr Krč, majitel a jednatel CK ATIS.

Marketing 4.0 slouží k označení změn v komunikaci firem a značek, ke kterým dochází v důsledku zavádění digitalizace a automatizace ekonomiky. Tyto změny přinášejí odlišné požadavky na zaměstnance, přístup k zákazníkům, vnímání času i technologie a sledování technologických trendů.

Největší potenciál zástupci firem spatřují v rozšířené, resp. virtuální realitě a v technologiích 3D tisku. Digitalizace ekonomiky i marketingu přináší vyšší kybernetická rizika. Bezpečnost firmy neberou na lehkou váhu, ovšem je patrná tendence podceňovat důležitost nebo citlivost dat, které firmy vlastní.

Pořadatelem výzkumně vzdělávacího projektu Marketing 4.0 byla česká poradenská firma skupina HPCG. Partnery akce Marketing 4.0, na které byly představeny výstupy z projektu, se staly CK ATIS, Zásilkovna, MADETA a Radiohouse, jejichž zástupci byli rovněž členy pracovní skupiny Marketing 4.0.

Zdroj: HPCG

#marketing #marketing40 #prumysl40 #industry40 #prumyslovarevoluce

bottom of page